Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
Festime, Y-tunnus 2404742-8
Koivuvaarankuja 2, 01640 Vantaa

Rekisteriasioista vastaava
Jonas Takolander / 044 045 6708

Rekisterin käyttö
Festimen asiakasrekisteri.
Rekisterin tarkoituksena on pitää yhteyttä asiakkaisiin.
Henkilötietoja käytetään ainoastaan henkilötietolain puitteissa.
Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin sisältö
1) Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot:
etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka,
maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli ja henkilötunnus.
Yritys-, yhdistys- ja yhteisöasiakkailta lisäksi yrityksen nimi ja Y-tunnus.
2) Mahdollinen suostumus lähettää uutiskirjeitä ja suoramarkkinointia.
4) Tiedot asiakkaan tilauksista, toimituksista ja palautuksista.
5) Palveluun kirjautumiseen vaadittavat tunnisteet.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakassuhde syntyy, kun asiakas tilaa suoramarkkinointia tai tekee ostoksen.
Sähköiseen suoramarkkinointiin pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin suojaus
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Festimen sisäisen verkon käyttöoikeuksia.
Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin
ja edellyttää henkilökohtaisten käyttäjätunnusten käyttöä.
Työntekijöitä sitoo Vaitiolovelvollisuus asiakasrekisterin suhteen.
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi viranomaisen pyynnöstä.